LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019
 C17ĐT Kỹ thuật cảm biến22/05/2019
 " Vi mạch số lập trình14/05/2019
 "  Điều khiển lập trình cỡ nhỏ14/05/2019
C18ĐT Thiết kế mạch bằng máy tính06/06/2019
 Kỹ thuật cảm biến22/05/2019
 " Kỹ thuật xung-số14/05/2019
 " Lắp đặt, vận hành HT cơ điện tử14/05/2019
C18MT Thiết kế mạch in (lần 2)07/08/2019
" Kỹ thuật mạch điện tử07/08/2019
" Thiết kế mạch in10/06/2019
" Lắp ráp và cài đặt máy tính03/06/2019
" Kỹ thuật vi xử lý03/06/2019
 Internet27/04/2019
 " Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin27/04/2019
CLT18MT Sừa chữa mainboard (lần 2)07/08/2019
" Sửa chữa mainboard06/06/2019
 Chuyên đề tự chọn (lần 2)22/05/2019
 " Chuyên đề (tự chọn)14/05/2019
 " Kỹ thuật vi điều khiển27/04/2019
 " Sửa chữa màn hình LCD+LED27/04/2019
TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019   
 TN16MT Toán 614/05/2019
 " Lý 627/04/2019
 " Hóa 6

27/04/2019

 " Văn, tiếng Việt 627/04/2019
T17MT Kỹ thuật sửa chữa màn hình (lần 2)03/06/2019
 Chuyên đề tự chọn (lần 2)22/05/2019
" Sửa chữa máy tính14/05/2019
" Kỹ thuật sửa chữa màn hình14/05/2019
" Chính trị27/04/2019
" Chuyên đề tự chọn27/04/2019
T18MT Kiến trúc máy tính (lần 2)06/08/2019
" Tin học văn phòng09/07/2019
" Kiến trúc máy tính24/06/2019
" Thiết kế mạch in10/06/2019
" Lắp ráp và cài đặt máy tính03/06/2019
" Vật lý14/05/2019
 " An toàn vệ sinh lao động27/04/2019

 

 * CÁC MÔN LỆCH TIẾN ĐỘ:

 

 LớpMôn thiHọc kỳ Ngày đăng
CLT18MT Kỹ thuật điều khiển (lần 2)106/08/2019
" Kỹ thuật điều khiển103/06/2019
 Truyền số liệu (lần 2)103/06/2019
T19ĐT1 Vẽ điện (lần 2)207/08/2019
" Kỹ thuật xung-số207/08/2019
" Điện tử tương tự207/08/2019
" Điện cơ bản207/08/2019
" Vẽ điện207/08/2019
" Chế tạo mạch in và hàn linh kiện (lần 2)107/08/2019
" Mạch điện tử cơ bản (lần 2)108/07/2019
" Mạch điện tử cơ bản124/06/2019
" Chế tạo mạch in và hàn linh kiện121/06/2019
 Linh kiện điện tử (lần 2)103/06/2019
" Điện kỹ thuật122/05/2019
 " Đo lường điện tử122/05/2019
 " Linh kiện điện tử122/05/2019