BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 37 (từ ngày 27/05 đến 02/06/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 36 (từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)
 
LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019
 C17ĐT Kỹ thuật cảm biến22/05/2019
 " Vi mạch số lập trình14/05/2019
 "  Điều khiển lập trình cỡ nhỏ14/05/2019
 C18ĐT Kỹ thuật cảm biến22/05/2019
 " Kỹ thuật xung-số14/05/2019
 " Lắp đặt, vận hành HT cơ điện tử14/05/2019
 C18MT Internet27/04/2019
 " Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin27/04/2019
 CLT18MT Chuyên đề tự chọn (lần 2)22/05/2019
 " Chuyên đề (tự chọn)14/05/2019
 " Kỹ thuật vi điều khiển27/04/2019
 " Sửa chữa màn hình LCD+LED27/04/2019
TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019   
 TN16MT Toán 614/05/2019
 " Lý 627/04/2019
 " Hóa 6

27/04/2019

 " Văn, tiếng Việt 627/04/2019
T17MT  Chuyên đề tự chọn (lần 2)22/05/2019
 " Sửa chữa máy tính14/05/2019
 " Kỹ thuật sửa chữa màn hình14/05/2019
 " Chính trị27/04/2019
 " Chuyên đề tự chọn27/04/2019
T18MT Vật lý14/05/2019
 " An toàn vệ sinh lao động27/04/2019

 

 * CÁC MÔN LỆCH TIẾN ĐỘ:

 

 LớpMôn thiHọc kỳ Ngày đăng
 T19ĐT1 Điện kỹ thuật122/05/2019
 " Đo lường điện tử122/05/2019
 " Linh kiện điện tử122/05/2019