Điểm thi học kỳ 2_khoa Cơ khí

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019  
C16CK Mài trụ ngoài, mài côn ngoài17/05/2019
 " TT hàn 219/04/2019
C17CK Đồ gá (lần 2)31/05/2019
" Tiện CNC cơ bản21/05/2019
" Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp21/05/2019
" Đồ gá17/05/2019
 Tiện ren truyền động17/05/2019
 Phay BR trụ răng thẳng17/05/2019
 Phay CNC cơ bản17/05/2019
 Phay ly hợp vấu, then hoa17/05/2019
" TT hàn17/05/2019
C18CK Nguyên lý cắt (lần 2)31/05/2019
" AutoCAD21/05/2019
" Dung sai - Đo lường kỹ thuật21/05/2019
" Tiện ren tam giác21/05/2019
" Vật liệu cơ khí17/05/2019
 Nguyên lý - Chi tiết máy17/05/2019
 Nguyên lý cắt17/05/2019
 Tiện côn17/05/2019
 Phay MP ngang, song song, vuông góc, nghiêng17/05/2019
 Khoét, doa lỗ trên máy tiện17/05/2019
 Phay rãnh chốt đuôi én17/05/2019
TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019  
TN16CK Văn, tiếng Việt 617/05/2019
 Toán 6 17/05/2019
 Lý 617/05/2019
 Hóa 617/05/2019
 Mài mặt phẳng17/05/2019
T17CK Chính trị17/05/2019
 Tiện ren thang17/05/2019
 Phay CNC cơ bản17/05/2019
 Vẽ thiết kế trên máy tính17/05/2019
T18CK Phay, bào mặt phẳng bậc10/06/2019
" Nguyên lý cắt (lần 2)31/05/2019
" Dung sai - Đo lường kỹ thuật21/05/2019
" Tiện lỗ21/05/2019
" Vật lý17/05/2019
 Vật liệu cơ khí17/05/2019
 Nguyên lý cắt17/05/2019
 Khoét, doa lỗ trên máy tiện17/05/2019
 Phay, bào MP ngang, song song, vuông góc, nghiêng17/05/2019
 Tiện côn17/05/2019

 

MÔN THI LỆCH TIẾN ĐỘ:

LớpMÔN HỌCHọc kỳNgày đăng
T17CK Vẽ kỹ thuật (học lại) 107/08/2019
 " Nguyên lý cắt (lần 2) 31/05/2019