BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019

Bảng điểm Khoa CNTT Học kỳ 1 - (2018-2019)

TRUNG CẤP
STTLớpMôn họcNgày đăng
1TN16THCông nghệ đa phương tiện
Hệ quản trị CSDL SQL
Văn bản pháp qui
PHP & MySQL
Thực tập chuyên ngành
 
2T17THCông nghệ đa phương tiện
Xử lý ảnh
Thiết kế Web
Mạng máy tính
Kỹ năng giao tiếp
Bảng tính điện tử
 
3T18QMCấu trúc máy tính
Mạng máy tính
 
4T18TWLập trình căn bản
Mạng máy tính
 
CAO ĐẲNG
STTLớpMôn họcNgày đăng
1C16THCông nghệ đa phương tiện
Thiết kế đồ hoạ 3D
Hệ quản trị CSDL SQL
Văn bản pháp qui
PHP & MySQL
Thực tập chuyên ngành
 
2C17THCông nghệ đa phương tiện
Xử lý ảnh
Cơ sở dữ liệu
Thiết kế trình diễn trên máy tinh
Thiết kế Web
Mạng máy tính
Kỹ năng giao tiếp
Bảng tính điện tử
 
3C18QMLập trình căn bản
Cấu trúc máy tính
Mạng máy tính