Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020
Mẫu Đơn xin rút học phí
Mẫu Đơn xin thôi học
Thông báo v/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên nhà trường đến cuối tháng 02 năm 2020

Bảng điểm Khoa CNTT Học kỳ 1 - (2018-2019)

TRUNG CẤP
STTLớpMôn họcNgày đăng
1TN16THCông nghệ đa phương tiện
Hệ quản trị CSDL SQL
Văn bản pháp qui
PHP & MySQL
Thực tập chuyên ngành
 
2T17THCông nghệ đa phương tiện
Xử lý ảnh
Thiết kế Web
Mạng máy tính
Kỹ năng giao tiếp
Bảng tính điện tử
 
3T18QMCấu trúc máy tính
Mạng máy tính
 
4T18TWLập trình căn bản
Mạng máy tính
 
CAO ĐẲNG
STTLớpMôn họcNgày đăng
1C16THCông nghệ đa phương tiện
Thiết kế đồ hoạ 3D
Hệ quản trị CSDL SQL
Văn bản pháp qui
PHP & MySQL
Thực tập chuyên ngành
 
2C17THCông nghệ đa phương tiện
Xử lý ảnh
Cơ sở dữ liệu
Thiết kế trình diễn trên máy tinh
Thiết kế Web
Mạng máy tính
Kỹ năng giao tiếp
Bảng tính điện tử
 
3C18QMLập trình căn bản
Cấu trúc máy tính
Mạng máy tính