BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 07 (từ ngày 23/9 đến 29/9/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học của HS,SV trong toàn trường

Bảng điểm Khoa CNTT Học kỳ 1 - (2018-2019)

TRUNG CẤP
STTLớpMôn họcNgày đăng
1TN16THCông nghệ đa phương tiện
Hệ quản trị CSDL SQL
Văn bản pháp qui
PHP & MySQL
Thực tập chuyên ngành
 
2T17THCông nghệ đa phương tiện
Xử lý ảnh
Thiết kế Web
Mạng máy tính
Kỹ năng giao tiếp
Bảng tính điện tử
 
3T18QMCấu trúc máy tính
Mạng máy tính
 
4T18TWLập trình căn bản
Mạng máy tính
 
CAO ĐẲNG
STTLớpMôn họcNgày đăng
1C16THCông nghệ đa phương tiện
Thiết kế đồ hoạ 3D
Hệ quản trị CSDL SQL
Văn bản pháp qui
PHP & MySQL
Thực tập chuyên ngành
 
2C17THCông nghệ đa phương tiện
Xử lý ảnh
Cơ sở dữ liệu
Thiết kế trình diễn trên máy tinh
Thiết kế Web
Mạng máy tính
Kỹ năng giao tiếp
Bảng tính điện tử
 
3C18QMLập trình căn bản
Cấu trúc máy tính
Mạng máy tính