TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 3 đến 04 tháng 4 năm 2020
Thông báo v/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên nhà trường
Tài liệu Thiết kế trang web - HTML 5
Tài liệu thiết kế trang web - JQuery

Khoa Điên tử-Tự động hóa_Điểm thi học kỳ 1/2019-2020

 

--> HỌC KỲ 1/NĂM HỌC 2019-2020: 

LớpMôn họcNgày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17ĐT 
 
C18ĐT 
 
C18MT  
BẬC TRUNG CẤP:
T18MT 
 
T19ĐT1 Giáo dục chính trị
03/09/2019 
" Tin học03/09/2019

 

 --> MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ: 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17ĐT 
  
C18ĐT 
  
C18MT   
BẬC TRUNG CẤP:
T18MT 
  
T19ĐT1 
  

Khoa Kinh tế_Kết quả thi học kỳ 1/2019-2020

Diemthi clipart 1

--> HỌC KỲ 1/NĂM HỌC 2019-2020: 

LớpMôn họcNgày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17KT 
 
C18LG 
 
BẬC TRUNG CẤP:
T18KT 
 
T18KT1 
 
T18KT2 
 
T19KT1  Giáo dục chính trị
03/09/2019

 

 --> MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ: 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17KT 
  
C18LG 
  
BẬC TRUNG CẤP:
T18KT 
  
T18KT1 
  
T18KT2 
  
T19KT1 
  

 

 

Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019
 C16ĐC Hệ thống điều hòa không khí cục bộ21/05/2019
C17ĐL Hệ thống ĐHKK cục bộ (lần 2)21/05/2019
 Hệ thống máy lạnh công nghiệp21/05/2019
C18ĐC Thực hành trang bị điện25/05/2019
" Điện tử cơ bản23/05/2019
" Kỹ thuật xung-số23/05/2019
" AutoCAD21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
 Vật liệu điện (lần 2)21/05/2019
 Cung cấp điện21/05/2019
 Cung cấp điện (lần 2)21/05/2019
 Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
C18ĐL Hệ thống lạnh gia dụng và thương nghiệp07/08/2019
" Trang bị điện hệ thống lạnh07/08/2019
" Máy và thiết bị lạnh21/06/2019
" Cơ học lưu chất21/06/2019
" Kỹ thuật điện tử21/06/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
" AutoCAD21/05/2019
 " TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019  
 TN16ĐC Văn, tiếng Việt 6 21/05/2019
" Toán 6 21/05/2019
" Lý 6 21/05/2019
" Hóa 621/05/2019
TN16ĐL Văn, tiếng Việt 621/05/2019
" Toán 621/05/2019
" Lý 621/05/2019
" Hóa 621/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
" Công nghệ ĐHKK mới21/05/2019
T17ĐC PLC cơ bản21/05/2019
" Truyền động điện21/05/2019
T17ĐL Khảo sát hệ thống lạnh (lần 2)25/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh21/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh (lần 2)21/05/2019
 "   Lắp đặt, VH, SC hệ thống lạnh21/05/2019
" Khảo sát hệ thống lạnh21/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
T18ĐC Đo lường điện03/06/2019
" Kỹ thuật điều hòa không khí03/06/2019
" Điện tử cơ bản25/05/2019
" Vật lý21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện (lần 2)21/05/2019
T18ĐL Trang bị điện hệ thống lạnh07/08/2019
" Máy và thiết bị lạnh21/06/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
 Vật lý21/05/2019
" Giáo dục thể chất21/05/2019
 Kỹ thuật điện tử21/05/2019
 Cơ kỹ thuật (lần 2)21/05/2019
 Kỹ thuật ĐHKK21/05/2019
 TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
T18ĐL1 Máy và thiết bị lạnh (lần 2)21/06/2019
" Kỹ thuật điện tử21/06/2019
" Kỹ thuật ĐHKK03/06/2019
" Máy và thiết bị lạnh03/06/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh (lần 2)23/05/2019
" Cơ kỹ thuật21/05/2019
" Đo lường điện lạnh21/05/2019
" Đo lường điện lạnh (lần 2)21/05/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh21/05/2019
 "   TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)21/05/2019

 

* MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
C16ĐL Hệ thống ĐHKK trung tâm525/05/2019
C17ĐL Thiết kế hệ thống lạnh (lần 2)325/05/2019
C18ĐC Tổ chức sản xuất324/06/209
" An toàn điện125/05/2019
" Kỹ thuật lắp đặt điện125/05/2019
" Ngoại ngữ (lần 2)125/05/2019
" Vẽ kỹ thuật (lần 2)125/05/2019
" Mạch điện (lần 2)125/05/2019
C18ĐL Tổ chức sản xuất124/06/2019
" Kỹ thuật điều hòa không khí303/06/2019
T17ĐC Thực hành trang bị điện203/06/2019
" Chính trị325/05/2019
" Giáo dục thể chất325/05/2019
" Cung cấp điện325/05/2019
" Cung cấp điện (lần 2)325/05/2019
T17ĐC-hl Tin học125/05/2019
T17ĐL Chính trị325/05/2019
" Hệ thống lạnh công nghiệp325/05/2019
" Hệ thống lạnh gia dụng-thương nghiệp (lần 2)325/05/2019
T18ĐC Giáo dục thể chất3

24/05/2019

Điểm thi học kỳ 2_khoa Công nghệ thông tin

Diemthi clipart 1

 

 Lớp Môn học_thi lần 1 Ngày đăng
 CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019    
 C16TH AutoCAD14/05/2019
 "  Lập trình trực quan 14/05/2019 
C17TH Quản trị Webserver và Mailserver03/06/2019
 Kỹ năng giao tiếp (lần 2)14/05/2019
 Lập trình quản lý14/05/2019
" Quản trị mạng máy tính14/05/2019
" Hệ quản trị CSDL SQL14/05/2019
 Macromedia Flash14/05/2019
 "   Lập trình trực quan14/05/2019
C18QM Lắp ráp và cài đặt máy tính03/06/2019
 Quản trị mạng căn bản14/05/2019
 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019    
TN16TH Lập trình trực quan (lần 2)07/08/2019
" Lập trình trực quan03/06/2019
 " Văn, tiếng Việt 6 14/05/2019
 " Toán 6 14/05/2019
 " Lý 6 14/05/2019
 " Hóa 6 14/05/2019
 " Lập trình trực quan 14/05/2019
 T17TH Lập trình quản lý 14/05/2019
 " Quản trị mạng máy tính 14/05/2019
T18QM Lắp ráp và cài đặt máy tính24/06/2019
 " Vật lý 14/05/2019
 " Quản trị mạng căn bản 14/05/2019
T18QM1 Lắp ráp và cài đặt máy tính03/06/2019
 Anh văn chuyên ngành 14/05/2019
T18TW Thiết kế đồ họa24/06/2019
" Lắp ráp và cài đặt máy tính 24/06/2019
" Vật lý 14/05/2019
 "  Cơ sở dữ liệu 14/05/2019

 

* MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
CAO ĐẲNG
C18QM Lập trình trực quan (lần 2)107/08/2019
" Tin học văn phòng103/06/2019
" Chính trị (lần 2)324/05/2019
TRUNG CẤP
TN16TH-hl Lập trình quản lý414/05/2019
T17TH Kỹ năng bàn phím124/05/2019
T17TH-hl Vật lý224/05/2019
T18QM Tin học văn phòng103/06/2019
" Giáo dục thể chất324/05/2019
T18QM1 Chính trị (lần 2)324/05/2019
T18TW Tin học văn phòng103/06/2019
" Giáo dục thể chất324/05/2019

 

Điểm thi học kỳ 2_khoa Kinh tế

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019  
C16KT TH kế toán trong DNSX27/05/2019
" Thống kê doanh nghiệp10/05/2019
 Phân tích hoạt động kinh doanh07/05/2019
 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa07/05/2019
C17KT Thương mại điện tử cơ bản08/07/2019
" Kế toán tài chính doanh nghiệp 327/05/2019
" Kỹ năng bán hàng02/05/2019
 Kế toán quản trị chi phí02/05/2019
 Bảo hiểm02/05/2019
C18LG Tin học văn phòng10/06/2019
" Logistics căn bản 27/05/2019
" Marketing quốc tế02/05/2019
 Kinh tế vi mô10/05/2019
 Toán kinh tế02/05/2019
 Quản trị quan hệ khách hàng07/05/2019
TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019
T17KT Kỹ năng bán hàng02/05/2019
 Bảo hiểm02/05/2019
 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu02/05/2019
T18KT Kế toán tài chính doanh nghiệp 110/06/2019
" Tài chính doanh nghiệp27/05/2019
" Kinh tế vi mô27/05/2019
" Giáo dục thể chất02/05/2019
 Lý thuyết tài chính tiền tệ02/05/2019
T18KT1 Tài chính doanh nghiệp31/05/2019 
  Kế toán tài chính doanh nghiệp 127/05/2019
 Kinh tế vi mô07/05/2019
 Lý thuyết tài chính tiền tệ02/05/2019
" Lý thuyết tài chính tiền tệ (lần 2)02/05/2019
T18KT2 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 27/05/2019
 Kinh tế vi mô02/05/2019
 Tài chính doanh nghiệp02/05/2019

 

 

 * MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
C16KT Thị trường chứng khoán307/08/2019
C17KT Hệ thống thông tin kế toán310/06/2019
 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu522/05/2019
C18LG-đợt 2 Ngoại ngữ (đợt 2)107/08/2019
T18KT-đợt 2 Ngoại ngữ (đợt 2)107/08/2019
T17KT Hệ thống thông tin kế toán310/06/2019
T17KT-hl Kế toán tài chính doanh nghiệp 1210/06/2019
" Kinh tế vi mô227/05/2019
T19KT1 Kinh tế vi mô207/08/2019
" Lý thuyết tài chính tiền tệ (lần 2)107/08/2019
" Nguyên lý kế toán121/06/2019
" Luật kế toán110/06/2019
" Lý thuyết tài chính tiền tệ131/05/2019