TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ 18/01 đến 23/01/2021
Lịch công tác tuần từ 11/01 đến 16/01/2021
Thông báo về việc vận động hiến máu nhân đạo
Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2021

- Bậc cao đẳng:

  + Cắt gọt kim loại : chuẩn đầu ra;

  + Điện công nghiệp: chuẩn đầu ra;

  + Điện tử công nghiệp: chuẩn đầu ra;

  + Kế toán doanh nghiệp: chuẩn đầu ra;

  + Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: chuẩn đầu ra;

  + Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: chuẩn đầu ra;

  + Logistics: chuẩn đầu ra;

  + Quản trị mạng máy tính: chuẩn đầu ra;

  + Thiết kế trang web: chuẩn đầu ra;

  + Công nghệ Ô tô: chuẩn đầu ra;

  + Hướng dẫn du lịch: chuẩn đầu ra;

  + Quản trị nhà hàng: chuẩn đầu ra;

- Bậc trung cấp:

  + Cắt gọt kim loại : chuẩn đầu ra;

  + Điện công nghiệp: chuẩn đầu ra;

  + Điện tử công nghiệp: chuẩn đầu ra;

  + Hàn: chuẩn đầu ra;

  + Kế toán doanh nghiệp: chuẩn đầu ra;

  + Kế toán xây dựng: chuẩn đầu ra;

  + Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: chuẩn đầu ra;

  + Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: chuẩn đầu ra;

  + Quản trị mạng máy tính: chuẩn đầu ra;

  + Thiết kế trang web: chuẩn đầu ra;

  + Công nghệ Ô tô: chuẩn đầu ra;

  + Hướng dẫn du lịch: chuẩn đầu ra;

  + Logistics: chuẩn đầu ra;

  + Nghiệp vụ nhà hàng: chuẩn đầu ra;