TB

Danh sách HS-SV gọi nhập học ngày 15/08/2019

 

Danh sách nhập học bậc: Cao đẳng (đính kèm);

Danh sách nhập học bậc trung cấp: lớp A, lớp B.