BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 07 (từ ngày 23/9 đến 29/9/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học của HS,SV trong toàn trường

TBSVCăn cứ theo tiến độ giảng dạy năm học 2019-2020 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo:

Toàn thể Học sinh - Sinh viên các khối lớp kiểm tra lịch học theo thời khóa biểu trên trang web của trường.

Thong baoCăn cứ Công văn số 130/UBND, ngày 10-4-2019 của Ủy ban Nhân dân Phường Đa Kao về việc tổ chức lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV được trang bị kiến thức về Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo: