BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)

Thong baoCăn cứ Công văn số 130/UBND, ngày 10-4-2019 của Ủy ban Nhân dân Phường Đa Kao về việc tổ chức lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV được trang bị kiến thức về Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo:

TBSVCăn cứ Thông báo số 372/TB-CĐKTNTT ngày 15-10-2018 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019, Lễ Tốt nghiệp khối C15, TN15 và TC16.