BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 40-41 (từ ngày 17/06 đến 30/06/2019)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Tập tin đính kèm:
Download this file (Thu hoc phi 2016-2017.pdf)Thu hoc phi 2016-2017.pdf

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ quy định mức thu học phí năm học 2016-2017 như sau:

1. Cao đẳng:                  

- Ngành Kinh tế:       540.000 đồng /tháng (2.700.000 đồng /Học kỳ)

- Ngành kỹ thuật, công nghệ: 630.000 đồng /tháng (3.150.000 đồng /Học kỳ)

2. Trung cấp:                

- Ngành Kinh tế:        470.000 đồng /tháng (2.350.000 đồng /Học kỳ)

- Ngành kỹ thuật, công nghệ: 550.000 đồng /tháng (2.750.000 đồng /Học kỳ)

3. Quy định chung:                

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng trừ trường hợp học sinh tự nguyện đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

- Học sinh đóng học phí và nhận biên lai thu tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán; biên lai chỉ cấp một lần.

          - Các đối tượng miễn giảm theo quy định của Nhà nước sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể./.