BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019
Danh sách HS-SV nhập học ngày 15/08/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến 17 tháng 08 năm 2019

 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ quy định mức thu học phí năm học 2015-2016 như sau :

  1. Cao đẳng  nghề:       580.000 đồng /tháng (2.900.000 đồng /Học kỳ)
  2. Trung cấp nghề:       530.000 đồng /tháng (2.650.000 đồng /Học kỳ)
  3. Trung cấp chuyên nghiệp :         455.000 đồng /tháng (2.275.000 đồng /Học kỳ)
  4. Quy định chung:               

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng (trừ trường hợp học sinh tự nguyện đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học).

- Học sinh đóng học phí và nhận biên lai thu tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán; biên lai chỉ cấp một lần.

         - Các đối tượng chính sách và các trường hợp khác theo quy định của Nhà nước sẽ được xem xét miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể./.