BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 15 (từ ngày 18/11 đến 24/11/2019)
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 14 (từ ngày 11/11 đến 17/11/2019)

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (cô Thanh) từ ngày 18/10/2019.

- Quyết định Khen thưởng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem

- Quyết định Khen thưởng năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng năm học 2018-2019 Xem

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Học bổng học sinh - sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán (cô Dương) từ ngày 18/10/2019.

- Quyết định Học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem