BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019
Danh sách HS-SV nhập học ngày 15/08/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến 17 tháng 08 năm 2019

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (cô Thanh) từ ngày 11/4/2019.

 

- Quyết định Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Học bổng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán (cô Dương) từ ngày 11/4/2019.

- Quyết định Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem