BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO Về việc tham dự buổi báo cáo chuyên đề du học và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức
Khen thưởng & Học bổng HK2 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học văn hóa của HS, SV
Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 10 năm 2019

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (cô Thanh) từ ngày 11/4/2019.

 

- Quyết định Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Học bổng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán (cô Dương) từ ngày 11/4/2019.

- Quyết định Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem