BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018

Học sinh-Sinh viên các khối lớp 12,13 và 14 đến nhận học bổng Học kỳ II  NH: 2014-2015 tại phòng Tài chính-Kế toán  từ ngày 01/12/2015 đến ngày 07/12/2015.

- Danh sách học bổng HK2 năm học 2014-2015 Click xem

- Danh sách khen thưởng HK2 năm học 2014-2015  Click xem

- Danh sách khen thưởng cả năm năm học 2014-2015  Click xem