BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Tham_NM_Tri_An_5

Ngoài việc học lý thuyết và rèn luyện tay nghề, Khoa Điện- Lạnh ĐHKK còn tổ chức cho học sinh đi tham quan các cơ sở sản xuất, các công trình điện... Vì thế, sáng12/7/2012, Khoa đã tổ chức cho giáo viên và học tham quan nhà máy thủy điện Trị An.