BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Ngành, nghề đào tạo: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

1. Kiến thức
- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện; khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;
- Nhận biết được sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và biện pháp xử lý các sự cố đó;
- Hiểu và phân tích được các bản vẽ thiết kế điện như: Bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện); các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.
2. Kỹ năng
- Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;
- Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động.
3. Vị trí và khả năng công tác
- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;
- Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.
 

Ngành, nghề đào tạo: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

1. Kiến thức
- Hiểu được quy trình lắp đặt, vận hành hệ thống: Máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng; các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ;
- Hiểu được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;
- Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;
- Phân tích được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh.
2. Kỹ năng
- Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống: Máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng; các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;
- Thực hiện được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;
- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh;
3. Vị trí và khả năng công tác
Làm việc tại các cơ sở, công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy chế biến thực phẩm, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh và điều hòa không khí.

Ngành, nghề đào tạo: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp trung cấp.

1. Kiến thức
- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề điện công nghiệp;
- Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện, các nguyên tắc tong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;
- Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện.
2. Kỹ năng
- Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một doanh nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất; các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
- Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động, các thiết bị điện đảm bảo an toàn;
- Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện.
3. Vị trí và khả năng công tác
Làm việc tại các tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây của các công ty điện lực; các trạm truyền tải và phân phối điện năng; các công ty xây lắp công trình điện; các công ty sản xuất công nghiệp.

Ngành, nghề đào tạo: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp trung cấp.

1. Kiến thức
- Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng: Hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng; hệ thống điều hòa không khí trung tâm và cục bộ đạt an toàn, yêu cầu kỹ thuật và năng suất;  
- Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh và điều khiển điện tử trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí; 
- Am hiểu các dụng cụ, thiết bị chính được sử dụng trong nghề;
- Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện-lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ.
2. Kỹ năng
- Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng: Hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng; các hệ thống điều hòa không khí trung tâm và cục bộ đạt an toàn, yêu cầu kỹ thuật và năng suất;  
- Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;
- Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh, điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh;
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy móc chính trong nghề;
- Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc nghề theo chuyên môn.
3. Vị trí và khả năng công tác
- Làm việc tại các cơ sở, công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, các nhà máy chế biến thực phẩm, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh và điều hòa không khí;
- Có khả năng làm việc độc lập, lãnh đạo nhóm; giảng dạy thực hành tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề.