BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 07 (từ ngày 23/9 đến 29/9/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học của HS,SV trong toàn trường
Tham dự Đại hội có  17/19 hội viên được triệu tập .

Đại hội được đón đồng chí Nguyễn Tố Đề, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Dân- Chính-Đảng TP, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Đại diện Đảng ủy Sở Công Thương tới dự, chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự còn có đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở Công Thương. Về phía Trường có đồng chí Trần Ngọc Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Ích, Chủ tịch Công đoàn cùng tham dự.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 của BCH Hội CCB Sở Công Thương tại Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến về Văn kiện Đại hội Hội CCB Khối Dân-Chính-Đảng TP; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Khối Dân-Chính -Đảng TP.

Đại hội đã quyết nghị số lượng ủy viên BCH nhiệm kỳ 2012-2017 là 03 đ/c và tín nhiệm bầu 03 đ/c vào BCH, gồm có:

1. Đ/c Ngô Văn Hai              Trường THCN TPHCM        Chủ tịch

2. Đ/c Trần Kiêm Hiếu          Sở Công Thương                  Phó Chủ tịch

3. Đ/c Ngô Văn Thêm           Trường THCN TPHCM        Ủy viên

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Khối Dân-Chính- Đảng TP gồm 04 đồng chí:

1. Đ/c Ngô Văn Hai              Trường THCN TPHCM

2. Đ/c Trần Kiêm Hiếu          Sở Công Thương

3. Đ/c Ngô Văn Thêm           Trường THCN TPHCM

4. Đ/c Nguyễn Tấn Hùng      Sở Công Thương

Đại hội giao cho BCH Hội CCB cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2012-2017 hoàn thiện nghị quyết để ban hành các văn kiện Đại hội; xây dựng chương trình và kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời thực hiện các hồ sơ trình Hội CCB Khối phê duyệt chuẩn y.

Đại hội Hội CCB cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2012-2017 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.