Đảng bộ bộ phận Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần II nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

DH Dangbo SCT1

DH Dangbo SCT2

DH Dangbo SCT3

DH Dangbo SCT4

DH Dangbo SCT5

DH Dangbo SCT6

DH Dangbo SCT7