BannerCDKTNTT 3

TS2018

Quản trị mạng máy tính

Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
Mã ngành, nghề: ...

Thiết kế Web

Tên môn học: THIẾT KẾ TRANG WEBMã ngành, nghề: 6480217Trình ...
Kế toán xây dựng
Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN XÂY DỰNGMã ngành, nghề: ...
Thiết kế Web
Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ TRANG WEBMã ngành, nghề: 5480217 ...
Kỹ thuật pha chế Cocktail

Tên nghề: Kỹ thuật pha chế Cocktail

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt ...

Cắt gọt kim loại

Tên nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI

Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp ...