BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 36 (từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)
Điểm thi học kỳ 2_khoa Công nghệ thông tin
Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 35 (từ ngày 13/5 đến 19/5/2019)
Hội nghị Giao ban Nhà Đầu tư năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ tham dự HỘI NGHỊ GIAO BAN NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017 do Công ty cổ phần KCN HIỆP PHƯỚC tổ chức ...