Lịch công tác tuần từ ngày 23/5 - 28/5/2022

CALENDAR | 23/05/2022 | Người đăng: phòng TCHC

NGÀY

BUỔI

NỘI  DUNG

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

23/5/2022

Sáng

 

Chiều

Tuần lễ thi lại tốt nghiệp khối T19, CLT20 (theo kế hoạch).

+ 8h45: Họp giao ban.

+ 14h00: Hiệu trưởng họp giao ban Sở Công Thương.

+ 14h00: Họp Ban chấp hành Công đoàn trường.

 

Phòng C3

163 Hai Bà Trưng

Phòng C3

Thứ Ba

24/5/2022

Sáng

 

Chiều

 

 

Thứ Tư

25/5/2022

Sáng

Chiều

 

 

Thứ Năm

26/5/2022

Sáng 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu

27/5/2022

Sáng

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy

28/5/2022

Sáng

 

Chiều