Lịch công tác tuần từ ngày 11/4 đến ngày 16/4/2022

CALENDAR | 11/04/2022 | Người đăng: phòng TCHC

NGÀY

BUỔI

NỘI  DUNG

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

11/4/2022

Sáng

 

Chiều

Nghỉ bù ngày nghỉ cuối tuần

 

Thứ Ba

12/4/2022

Sáng

 

Chiều

 

 

Thứ Tư

13/4/2022

Sáng

Chiều

 

+ 14h00: Họp Giao ban thường kỳ.

 

Phòng C3

Thứ Năm

14/4/2022

Sáng 

Chiều

 

 

Thứ Sáu

15/4/2022

Sáng

Chiều

 

 

Thứ Bảy

16/4/2022

Sáng

Chiều