Lịch công tác tuần từ ngày 09/5 - 14/5/2022

CALENDAR | 09/05/2022 | Người đăng: phòng TCHC

NGÀY

BUỔI

NỘI  DUNG

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

09/5/2022

Sáng

 

Chiều

+ 8h30: BGH họp giao ban Sở Công Thương.

+ 10h00: Họp giao ban.

163 Hai Bà Trưng

Phòng C3

Thứ Ba

10/5/2022

Sáng

 

Chiều

 

 

Thứ Tư

11/5/2022

Sáng

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

12/5/2022

Sáng 

 

Chiều

+ 9h00: Họp Hội đồng trường (thành phần theo Quyết định).

Phòng C3

Thứ Sáu

13/5/2022

Sáng

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy

14/5/2022

Sáng

 

Chiều