Lịch công tác tuần từ ngày 02/5 - 07/5/2022

CALENDAR | 04/05/2022 | Người đăng: phòng TCHC

NGÀY

BUỔI

NỘI  DUNG

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

02/5/2022

Sáng

Chiều

 

NGHỈ BÙ LỄ 30/4 VÀ 01/5

 

Thứ Ba

03/5/2022

Sáng

Chiều

LÀM VIỆC VÀ NGHỈ BÙ LỄ 30/4 VÀ 01/5

(theo Thông báo số 138/TB-CĐKTNTT ngày 25/4/2022 của Trường)

 

Thứ Tư

04/5/2022

Sáng

Chiều

 

 

+ 15h00: Hiệu trưởng họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương.

 

 

163 Hai Bà Trưng

Thứ Năm

05/5/2022

Sáng 

 

Chiều

+ 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/c Hùng, đ/c Huệ cùng dự).

Phòng C3

Thứ Sáu

06/5/2022

Sáng

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy

07/5/2022

Sáng

 

Chiều

+ 9h30: Lễ Tốt nghiệp các lớp khối T19 và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung tâm GDNN-GDTX huyện Càng Long (theo kế hoạch).

Phòng C3