Giới thiệu về nhân sự Khoa Cơ khí

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN | 21/02/2022 | Người đăng: khoa Cơ-khí

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Th.s Huỳnh Văn Dinh

Trưởng khoa

2

Th.s Đoàn Thành Phúc

P. Trưởng khoa

3

K.s Hoàng Ngọc Kim Anh

Giảng viên

4

K.s Lê Hải Tuấn

Giảng viên

5

K.s Dương Công Hùng

Giảng viên

6

K.s Đỗ Trung Trực

Giảng viên